Rijbewijsvernieuwing met categorie uitbreiding_Curaçaos Rijbewijs

U heeft een rijbewijs dat op Curaçao afgegeven. U heeft een extra rijbevoegdheid behaald en u wilt uw rijbewijs met een extra categorie uitbreiden.

Voor het vernieuwen van een rijbewijs met een extra categorie dient u een afspraak te maken via sita.gobiernu.cw

 

Het rijbewijs kost NAf 95,--.

De documenten die u moet overleggen zijn:

  • uw rijbewijs (geldig of verlopen minder dan 1 jaar);
  • een geldig identiteitsbewijs (sedula of paspoort);
  • een ingevulde en ondertekende commissieverklaring (ondertekend door 3 commissieleden);
  • een doktersverklaring (niet ouder dan 2 maanden na dagtekening).

Als de te overleggen documenten aan de vereiste voorwaarden voldoen en u betaalt de kosten, dan krijgt u het nieuwe rijbewijs op dezelfde dag.

U dient een afspraak te maken voor de aanvraag van uw rijbewijs. Dit kan via het afsprakensysteem online.

Vernieuwing van het rijbewijs

De vernieuwing van het rijbewijs vindt plaats op de dag en tijdstip van de gemaakte afspraak. U moet hiervoor naar:

Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Rijbewijzen
Roodeweg 42