Rijbewijsvernieuwing met categorie uitbreiding Rijbewijs NLD-BES-SXM-ABW

U heeft een rijbewijs dat in Nederland, BES*, Sint Maarten of Aruba is  afgegeven. U heeft een extra rijbevoegdheid behaald en u wilt uw rijbewijs met die extra categorie uitbreiden.

* Bonaire, St. Eustatius of Saba

Voor het vernieuwen van een rijbewijs met een extra categorie dient u een afspraak te maken via sita.gobiernu.cw

 

Het rijbewijs kost NAf 95,--.

De documenten die u moet overleggen zijn:

  • uw rijbewijs (afgegeven door Nederland, BES*, Sint Maarten of Aruba en geldig of verlopen minder dan 1 jaar);
  • een geldig identiteitsbewijs (sedula of paspoort);
  • een ingevulde en ondertekende commissieverklaring (ondertekend door 3 commissieleden);
  • een doktersverklaring (niet ouder dan 2 maanden na dagtekening).

* Bonaire, St. Eustatius of Saba

Extra: als u niet eerder in het bezit was van een Curaçaos rijbewijs

  • een echtheidsverklaring (afgegeven door het koninkrijksdeel dat het rijbewijs heeft verstrekt).


Als de te overleggen documenten aan de vereiste voorwaarden voldoen en u betaalt de kosten, dan krijgt u het nieuwe rijbewijs op dezelfde dag.

U dient een afspraak te maken voor de aanvraag van uw rijbewijs. Dit kan via het afsprakensysteem online.

sita.gobiernu.cw

Vernieuwing van het rijbewijs

De vernieuwing van het rijbewijs vindt plaats op de dag en tijdstip van de gemaakte afspraak. U moet hiervoor naar:

Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Rijbewijzen
Roodeweg 42