Rijbewijsvernieuwing met rijproef: Rijbewijs CUW

U heeft een rijbewijs dat op Curaçao is  afgegeven. In de volgende gevallen dient u een rijproef af te leggen:

  1. u heeft niet binnen 1 jaar na het behalen van het theorie- en praktijkexamen een rijbewijs aangevraagd;

  2. u bent 80 jaar of ouder;

  3. u heeft een rijbewijs dat is verlopen tussen 1 en 3 jaar;

  4. u bent heeft een rijbewijs dat is afgegeven door één van de navolgende landen die zijn aangesloten aan het Verdrag van Genève: Venezuela, Haiti, India, Libanon, China, Dominicaanse Republiek;

  5. u bent fysiek en/of mentaal niet stabiel.

Middels een rijproef wordt beoordeeld of men op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer kan deelnemen.
 

Voor het vernieuwen van een rijbewijs met een rijproef dient u een afspraak te maken via email: rijbewijzen.puz@gobiernu.cw

 

Het rijbewijs kost NAf 95,--.

In alle gevallen, dient u NAf 55,-- te betalen voor de rijproef.

De documenten die u moet overleggen zijn:

  • een geldig identiteitsbewijs (sedula of paspoort);
  • verlopen rijbewijs afgegeven in Curaçao,  (meer dan 1 jaar en minder dan 3 jaar);
  • een doktersverklaring (niet ouder dan 2 maanden na dagtekening);
  • bewijs dat de rijproef succesvol is afgelegd (ondertekend door rijexaminator die examen heeft afgenomen).
  • Rijproef met eigen auto met alle documenten in orde.

 

Als de te overleggen documenten aan de vereiste voorwaarden voldoen en u betaalt de kosten betaalt, dan krijgt u het nieuwe rijbewijs op dezelfde dag.

U dient een afspraak te maken voor de vernieuwing van uw rijbewijs met rijproef via e-mail rijbewijzen.puz@gobiernu.cw 

Vernieuwing van het rijbewijs

De afgifte van uw eertse rijbewijs vindt plaats op de dag en tijdstip van de gemaakte afspraak. U moet hiervoor naar:

Publieke Zaken (Kranshi)
Afdeling Rijbewijzen
Roodeweg 42