Overschrijven van een motorvoertuig bij koop/verkoop

Bij de verkoop van een tweede hands voertuig, dient de verkoper het verkochte voertuig over te laten schrijven op naam van de nieuwe eigenaar (de koper). Door middel van de "Overschrijving" komt de voertuigkeuringskaart op naam van de nieuwe eigenaar.

Stap 1: invullen en afleveren van het Tegenaangifteformulier"

Zowel de verkoper (de oude eigenaar) als de koper (de nieuwe eigenaar) van het voertuig, moeten een "Tegenaangifteformulier"
in vullen en afleveren bij:

Belastingdienst Curaçao
SVB Pater Eeuwensweg 9
(+5999) 434-4100
www.belastingdienst.cw / www.minfin.cw / helpdeskbelastingdienst@minfin.cw

Openingstijden

 • maandag - vrijdag: 7:45 am - 11:30 am en 1:45 pm - 3:30 pm 

Stap 2: overschrijven van de voertuigkeuringskaart

Voor de overschrijving van de voertuigkeuringskaart gaat de koper vervolgens, (de nieuwe eigenaar) met een kopie van het "Tegenaangifteformulier" (ingevuld, ondertekend en met een stempel van de "Belastingdienst Curaçao") naar:

Keuringslokaal van de Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer (voorheen Keuringslokaal DOW)
Parera
(+5999) 839-2073 of (+5999) 839-2137 (tussen 08:00 - 11:00 en 13:30 - 15:30, vanaf 3 aug. 2020)
info.uovv@gobiernu.cw

Openingstijden

 • maandag - donderdag 07.30 am - 11.30 am / 13.30 pm - 15.30 pm
 • vrijdag 07.30 am - 11.30 am

Stap 3: verzekering van het voertuig regelen en betalen van motorrijtuigenbelasting

Nadat de voertuigkeuringskaart is overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar, kan hij/zijn naar:

 1. een verzekeringsmaatschappij om de verzekering voor het voertuig in orde te maken;
 2. de Belastingdienst Curaçao om de motorrijtuigenbelasting te betalen.

Na het doorlopen van bovengenoemde stappen, kan de nieuwe eigenaar (de koper) het voertuig rijden op de openbare wegen van Curaçao.

For di 1 oktober 2019 no ta posibel mas pa paga kèsh na Servisio pa Trafiko i Transporte (V&V)

Het "Overschrijven van een Voertuigkeuringskaart" kost NAf 15,--.

Alarm:

OPGELET

 • Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer (UOVV) maakt bekend dat klanten van de Maduro & Curiel's Bank (MCB), vanaf dinsdag 16 februari 2021, behalve het swipen bij het Keuringslokaal, nu ook het keuren van voertuigen en het overschrijven van een motorvoertuig bij koop/verkoop, via online-banking kunnen betalen. De klant gaat op "online-banking" en kiest bij "biller:" UOVV. Betalingen via "online-banking" gaan meteen op het automatische systeem van de Uitvoeringsorganisatie. Degene die niet online kan betalen, kan zoals gebruikelijk swipen bij het keuringslokaal. Tot nu toe kan deze dienst alleen via het platform van de MCB, wij hopen binnenkort andere lokale banken te kunnen toevoegen.
 • Vanaf 01 oktober 2019 is het niet meer mogelijk om met contant geld te betalen bij Verkeer en Vervoer (V&V) U kunt swipen bij UO Verkeer en Vervoer (Keuringslokaal) of het bedrag storten bij de Maduro & Curiel's Bank op rekening nummer 31968208
  Neem uw betalingsbewijs (van de Maduro & Curiel's bank) mee.
Alarm:

PAY ATTENTION 

 • Implementing Organization traffic and transport (UOVV) announces that customers of the Maduro & Curiel's Bank (MCB), from tuesday februari 16th 2021, except swiping at Keuringslokaal Parera, you can now also pay via online-banking for the inspection of vehicles and transferring a vehicle when buying/selling. The customer goes to online-banking and chooses at biller: UOVV. Payments via online-banking go straight to the automatic system Implementing Organization. The customer who cannot pay online, can as usual, swipe at Keuringslokaal Parera. So far this service can only be done via the platform of the Maduro & Curiel's Bank (MCB), we hope to be able to add other local banks soon.
 • From october 1st 2019 you can no longer pay in cash at UO "Verkeer en Vervoer" (V&V)
  you can swipe or deposit the amount at Maduro & Curiel's Bank  on account number 31968208
  Do not forget to bring your proof of payment.

Bij het "Overschrijven van een Voertuigkeuringskaart" zijn de volgende documenten benodigd:

 • geldige sédula of rijbewijs van de nieuwe eigenaar (de koper);
 • kopie van de door de "Belastingdienst van Curaçao" gestempelde "Tegenaangifteformulier";
 • kopie sédula of rijbewijs van de oude eigenaar (de verkoper);
 • kwitantie van het verkochte voertuig;
 • de oude voertuigkeuringskaart van het voertuig.

Voor het "Overschrijven van een Voertuigkeuringskaart", moet u geen afspraak maken.

Keuringslokaal van de Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer (voorheen Keuringslokaal DOW)
Parera
(+5999) 839-2073 of (+5999) 839-2137
info.uovv@gobiernu.cw

Openingstijden

 • maandag - donderdag 07.30 am - 11.30 am / 13.30 pm - 15.30 pm
 • vrijdag 07.30 am - 11.30 am

Het inleveren van het "Tegenaangifteformulier" kan ook zonder afspraak. U wendt zich hiervoor tot:
Belastingdienst Curaçao
SVB Pater Eeuwnesweg 9
(+5999) 434-4100
www.belastingdienst.cw

Openingstijden

 • maandag - vrijdag: 7:45 am - 11:30 am en 1:45 pm - 3:30 pm