Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke commissie die geschillen tussen huurders en verhuurders behandelt, en daar omtrent een bindende uitspraak doet. De Huurcommissie wilt in de eerste plaats geschillen voorkomen door goede voorlichting te geven.

Komen huurder en verhuurder er samen niet uit, dan kan de Huurcommissie op grond van de ruimte die de Landsverordening Huur  (P.B. 2011, no. 65) biedt, overgaan tot het doen van een (voor)onderzoek en daarbij een bemiddelingsrol vervullen. Indien dit laatste niet mogelijk blijkt te zijn, dan wordt de partijen aangeraden hun geschil aanhangig te maken via een formele procedure. Partijen kunnen dan tijdens een hoorzitting worden gehoord door de Huurcommissie. In de formele procedure doet de Huurcommissie een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.

De bevoegdheden van de Huurcommissie zijn:

(1) het geven van toestemming voor het beëindigen van de huurovereenkomst;

(2) het bepalen van de maximale huurprijs.

Aanvragen

Iedereen die een woning, pand, appartement huurt of verhuurt kan bij een huurgeschil bij het Secretariaat van de Huurcommissie terecht. Dit moet via een schriftelijk verzoek gericht aan het Secretariaat van de Huurcommissie te Vergunningenloket Saliña.

Afspraak

Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Openingstijden Vergunningenloket - Saliña 127

- maandag - donderdag        

8:00 uur - 15:00 uur

- vrijdag

8:00 uur - 12:00 uur

Kosten

Geen.

Levering

Hangt af van de procedure, er is een termijn aan verbonden.

Meenemen

Voorwaarden

De bevoegdheden van de Huurcommissie zijn:

1. Het geven van toestemming voor het beëindigen van de huurovereenkomst;

Voor de beëindiging van een huurovereenkomst, is conform artikel 248 van de Landsverordening Huur (P.B. 2011, no. 65) de toestemming van de Huurcommissie vereist.

2. Het bepalen van de maximale huurprijs.

Voor de huurprijsvaststelling van een woning/pand op verzoek van de verhuurder of de huurder moet conform artikel 240 van de Landsverordening Huur (P.B. 2011. No. 65) sprake zijn van een marktwaarde van NAf. 150.000,- of minder.

Wetgeving

Bijzonderheden

(HOGER)BEROEP

Indien één van de partijen het oneens is met de beschikking, dan kan deze binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de aanbiedingsbrief, beroep aantekenen bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

 

Procedure bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie:

Benodigdheden:

  • Verzoekschrift van de verhuurder of huurder
  • Beslissing van het Gerecht in eerste aanleg
  • NAf. 450,00 (swipe)
  • Plakzegel van Nafl. 20,00 per pagina
  • Uittreksels van de tegenpartij (verkrijgbaar bij de Publieke Zaken, met een bewijs van het Hof)

Online aanvraagprocedure uittreksel:  https://loketdigital.gobiernu.cw/

Contact gegevens van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie:

Adres: Emancipatie Boulevard Dominico F. ‘Don’ Martina 18
Tel: (5999) 463 4111
E-mail:  infobaliecur@caribjustitia.org 

 

Overig

Geen.