aanmelden

Schooltransport

U bent als ouder of verzorger, verantwoordelijk voor het vervoer naar en van school, van uw leerplichtige kind. Als u niet kan voorzien in vervoer, van huis naar school en terug, kunt u een aanvraag indienen voor schooltransport.
Om in aanmerking te komen voor schooltransport, moeten ouders of verzorgers aan enkele voorwaarden voldoen.
De ouder e/o verzorger moet zelf, jaarlijks de aanvraag voor schooltransport indienen.

Aanvragen

Voor de aanvraag van schooltransport, hoeft u geen afspraak te maken. Raadpleeg bijgevoegde checklist voor
de benodigde documenten.

U kunt langskomen op:
Het Vergunningenloket, afdeling Intake
Saliña 127 unit 3 - 16 (Eurobuilding)
Tel: (+5999) 434 1691

Openingstijden Vergunningenloket

Maandag - Donderdag        8:00 - 15:00
Vrijdag                              8:00 - 12:00

Het is ook mogelijk om uw verzoek via e-mail in te dienen. Als u al uw documenten heeft,
kunt u uw aanvraag via transporte.vl@gobiernu.cw sturen.

*Gelieve de documenten in één mail te sturen en elk document apart in een PDF-format.

 


 
 
 

Voorwaarden

Om schooltransport aan te vragen, moet er aan deze voorwaarden worden voldaan:

  • Uw kind is in de leeftijdsgroep van 4 - 18 jaar
  • Uw kind volgt speciaal onderwijs (in dit geval kan de leerling ook boven de 18 jaar zijn)
  • Het inkomen per huishouden is maximaal NAf. 3.335,- (van beide ouders gezamelijk)
 

Kosten

Geen. 

Meenemen

  •  Een schoolverklaring met de naam van de school waar uw kind staat ingeschreven en het schooljaar
  • Geldig identiteitsbewijs van de ouders/verzorgers
  • Geldig identiteitsbewijs van de leerling of verzekeringskaart (S.V.B.)
  • Familie boek, Trouw boek e/of geboorte akte
  • Salarisslip van beide ouders/verzorgers 
  • Of een Inkomensverklaring, als een van de ouders/verzorgers geen werk heeft, dit kan aangevraagd worden bij het Belastingkantoor, via email: inkomensverklaring@gobiernu.cw
       CHECKLIST SCHOOLTRANSPORT (Papiamentu)


Levering

 

Het duurt ongeveer 10 werkdagen (2 weken) voordat u een beslissing krijgt over uw aanvraag.
Als u een e-mail adres opgegeven heeft, mailt de afdeling Afgifte u, wanneer er antwoord binnen is over uw aanvraag.


Indien u tussentijds, stand van zaken, van uw verzoek wilt weten, kunt u kontakt opnemen met:

Het Vergunningenloket, afdeling Afgifte Saliña 127 unit 3 - 16 (Eurobuilding)
Tel: (+5999) 434 1692

Openingstijden Vergunningenloket


Maandag - Donderdag        8:00 - 15:00
Vrijdag                              8:00 - 12:00  

U kunt ook mailen naar: afgifte.vergunningenloket@gobiernu.cw.

 

Bijzonderheden

Het inkomen per huishouden mag maximaal NAf. 3.335,- bedragen (gezamelijk, van beide ouders). 


 Persbericht: " Registratie Schooltransport voor het schooljaar 2022-2023"


https://gobiernu.cw/nieuw/registrashon-pa-transporte-pa-skol-ana-eskolar-2022-2023/

Afspraak

Voor de aanvraag van Schooltransport, hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich hiervoor wenden tot:
Het Vergunningenloket, afdeling Intake
Saliña 127 unit 3 - 16 (Eurobuilding)
Tel: (+5999) 434 1691
Openingstijden Vergunningenloket

Maandag - Donderdag        8:00 - 15:00
Vrijdag                                8:00 - 12:00