Schooltransport

U bent als ouder of verzorger, verantwoordelijk voor het vervoer naar en van school, van uw leerplichtige kind. Als u niet kan voorzien in vervoer van huis naar school en terug, kunt u een aanvraag indienen voor schooltransport.

Om in aanmerking te komen voor schooltransport, moeten ouders of verzorgers aan enkele voorwaarden voldoen.
De ouder e/o verzorger moet zelf, jaarlijks de aanvraag voor schooltransport indienen.

Voor de aanvraag van schooltransport, hoeft u geen afspraak te maken. Raadpleeg bijgevoegde checklist  (docx, 100 KB)voor
de benodigde documenten.

U kunt langskomen op:
Het Vergunningenloket, afdeling Intake
Saliña 127 unit 3 - 16 (Eurobuilding)

Openingstijden Vergunningenloket

 • maandag - donderdag 8:00 - 15:00
 • vrijdag 8:00 - 12:00

Om schooltransport aan te vragen, moet er aan deze voorwaarden worden voldaan:

 • Uw kind is in de leeftijdsgroep van 4 - 18 jaar
 • Uw kind volgt speciaal onderwijs (in dit geval kan de leerling ook boven de 18 jaar zijn)
 • Het inkomen per huishouden is maximaal NAf. 3.335,- (van beide ouders gezamelijk)

Geen.

 •  Een schoolverklaring met de naam van de school waar uw kind staat ingeschreven en het schooljaar
 • Geldig identiteitsbewijs van de ouders/verzorgers
 • Geldig identiteitsbewijs van de leerling of verzekeringskaart (S.V.B.)
 • Familie boek, Trouw boek e/of geboorte akte
 • Salarisslip van beide ouders/verzorgers 
 • Of een Inkomensverklaring, als een van de ouders/verzorgers geen werk heeft, dit kan aangevraagd worden bij het Belastingkantoor, via email: inkomensverklaring@gobiernu.cw

Checklist Schooltransport (docx, 100 KB) (Papiamentu)

Het duurt ongeveer 10 werkdagen (2 weken) voordat u een beslissing krijgt over uw aanvraag.
Als u een e-mail adres opgegeven heeft, mailt de afdeling Afgifte u, wanneer er antwoord binnen is over uw aanvraag.

Indien u tussentijds, stand van zaken, van uw verzoek wilt weten, kunt u kontakt opnemen met:

Het Vergunningenloket, afdeling Afgifte Saliña 127 unit 3 - 16 (Eurobuilding)
(+5999) 433 3135

Openingstijden Vergunningenloket

 • maandag - donderdag 8:00 - 15:00
 • vrijdag 8:00 - 12:00  

U kunt ook mailen naar: afgifte.vergunningenloket@gobiernu.cw.

Of bij Productkaart "Status" kijken of uw verzoek al klaar is.

Voor de aanvraag van Schooltransport, hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich hiervoor wenden tot:

Het Vergunningenloket, afdeling Intake
Saliña 127 unit 3 - 16 (Eurobuilding)

Openingstijden Vergunningenloket

 • maandag - donderdag 8:00 - 15:00
 • vrijdag 8:00 - 12:00